Chính sách bảo mật 789win

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website nhà cái 789win: https://mmmeester.com/

Dữ liệu cá nhân nào được thu thập tại 789win ?

Sau đây là các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật tại nhà cái 789win:

Bình luận, dữ liệu cookie của người dùng

Khi người dùng truy cập vào hệ thống và người chơi có thể truy cập tại 789win. Người dùng có thể để lại các thông tin bình luận có tại trang website của nhà cái 789win chúng tôi. Người dùng sẽ được quyền thu thập các thông tin và được hiển thị những thông tin chi tiết ở phần bình luận nội dung. Đây cũng được coi là một trong các thông tin đã được bình luận trên website nhà cái.

Người dùng được quyền thu thập những dữ liệu và thông tin đã được hiển thị trên biểu mẫu. Thông tin được thu thập tại nhà cái 789win đã được hiển thị trong bình luận tại nhà cái. Người dùng sẽ được cung cấp nhưng thông tin về bình luận có tại website chúng tôi. Người dùng tại nhà cái 789win sẽ cần tiến hành thu thập các thông tin và các dữ liệu đã được hiển thị. Đây là những dữ liệu chi tiết về đại chỉ IP và chuỗi các dữ liệu mà người chơi đã truy cập.

Thư viện

Đây được xem là những chuỗi dữ liệu ẩn danh và đã được tạo ra từ các thông tin từ địa chỉ email của người dùng (hay còn gọi là hash). Người dùng có thể cung cấp các thông tin về dịch vụ tại Gravatar để xem khách hàng có đang sử dụng các sản phẩm của website này hay không.

Với các thông tin về chính sách bảo mật người dùng của Gravatar, hiện tại sẽ có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi khách hàng đã chấp nhận các thông tin bình luận của người dùng. Khách hàng sẽ có các thông tin ảnh tiểu sử của người chơi được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của khách hàng.

Nếu người dùng tải hình ảnh lên trang web, người dùng nên tránh tải lên website 789win hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Người dùng truy cập vào trang web 789win có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh được đăng lên trên trang web.

Cookies

Nếu người dùng viết một thông tin bình luận tại website của nhà cái 789win. Khách hàng tại nhà cái có thể thêm các thông tin cá cược bao gồm: địa chỉ website tên, email, có tại cookie. những thông tin cá cược tại website này nhằm giúp khách hàng của nhà cái không cần nhập các thông tin nhiều lần khi viết các nội dung về những bài bình luận lần sau. Cookie này chính sách nhà cái cũng sẽ được lưu giữ tại hệ thống duy trì trong vòng một năm.

Nếu như người dùng cần đăng nhập tài khoản thì 789win sẽ thiết lập một cookie tạm thời để lưu trữ các dữ liệu có trên trình duyệt. Cookie này không bao gồm các dữ liệu cá nhân và người dùng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin khi người chơi đóng trình duyệt.

Dữ liệu cookie sẽ được lưu trữ trong thời gian 1 năm và thông tin đăng nhập khách hàng gần đây nhất được lưu trữ tại hệ thống với thời gian 2 ngày. Nếu người chơi chọn “lưu trữ” thì tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian 1 năm.

Nội dung được nhúng từ website khác

Trong nội dung bài viết chính sách có tại website nhà cái 789win thì người dùng sẽ bao gồm các thông tin về nội dung đã được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Các nội dung tại website 789win sẽ được nhúng từ website khác. Do vậy thì khách hàng sẽ theo dõi được thông tin liên quan về các hoạt động chơi cá cược của mình một cách chính xác cho số lượng khách hàng đã truy cập website.

Những website này có quyền thu thập được các dữ liệu về thông tin của người dùng. Khách hàng có thể sử dụng những dữ liệu có liên quan như: cookie, nhúng các dữ liệu về trình theo dõi của một trong những bên thứ ba. Khách hàng được giám sát các dữ liệu về các nội dung được tương tác đó. Nếu như người dùng có những dữ liệu về tài khoản và người dùng đã đăng nhập vào nội dung có trên website đó.

Chính sách nhà cái 789win chia sẻ dữ liệu người dùng với ai?

Nếu như khách hàng yêu cầu đặt lại các thông tin về mật khẩu, IP. Người dùng sẽ cần cung cấp những thông tin về mật khẩu cũ, địa chỉ IP người dùng và các thông tin sẽ được gửi về thông qua email mà người chơi đã đặt lại.

Dữ liệu của người dùng tồn tại trong bao lâu?

Nếu người dùng để lại các dữ liệu về bình luận và các thông tin sẽ giúp khách hàng giữ lại được những dữ liệu vô thời hạn. Điều này thì 789win chúng tôi cũng có thể tự động nhận ra và người dùng có thể chấp nhận được bất kỳ những thông tin bình luận thay vì giữ các thông tin bình luận đó một khu vực đợi kiểm duyệt.

Thông tin liên hệ tại 789win

Để hiểu rõ hơn về 789win chúng tôi, mời  người chơi tham khảo nội dung bài viết sau đây của nhà cái:

  • địa chỉ: 11A Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email : [email protected]
  • Số điện thoại : 09284943864
  • Post code: 72106

Những thông tin liên quan khác về nhà cái 789win chũng tôi: